KategoriPardus-utveckling

GNOME och andra miljöer i Pardus

Under en tid har det arbetats med Çomak, ett projekt för att göra Pardus mer neutral från KDE och mer lättillgänglig för andra skrivbordsmiljöer och fönsterhanterare.

Onur Küçük skrev nyligen

We have started the Çomak project, which is focused on tidying up other desktop environments and some window managers (including gnome). It is expected to have support for the common ones soon :)

Pardus 64 bit för bit

Med Pardus 2011 kom också den första 64-bitars varianten av Pardus. Tyvärr finns inte alla bibliotek och program tillgängliga, det är något som märks på forum och i sändlistor. Utvecklarna arbetar med detta och det kommer att komma, när det är färdigt och färdigtestat.

Program som inte finns idag är till exempel

  • Skype
  • Wine
  • Blender
  • Google Picasa
  • Google Earth

Är du i behov av något av dessa, kör 32-bitarsversionen av Pardus.

Androidutveckling med Pardus

Det fungerar utmärkt att utveckla appar för Android i Pardus. Hela utvecklingsmiljön i Eclipse med ADT och Android SDK rullar på. Det är dock ett par saker som är bra att känna till:

Android SDK i 64-bitars Pardus

Android SDK för Linux finns bara för 32-bitarssystem. I Pardus x86_64 löser man det genom att installera några bibliotek och deras beroenden.

pisi it libsdl-32bit zlib-32bit ncurses-32bit

udev-regler för hårdvara

Om man vill testköra sina appar direkt på en Androidenhet gäller det att skapa udev-regler för olika tillverkare. Exakt vilken kod som gäller för respektive tillverkare kan man avläsa med dmesg efter att enheten anslutits eller via listan på denna sida.

För Samsung är det 04e8 på idVendor

nano /etc/udev/rules.d/51-android.rules

Lägg till

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", MODE="0666", GROUP="plugdev"

och avsluta med

chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules

© 2018 Pardus.nu