Det fungerar utmärkt att utveckla appar för Android i Pardus. Hela utvecklingsmiljön i Eclipse med ADT och Android SDK rullar på. Det är dock ett par saker som är bra att känna till:

Android SDK i 64-bitars Pardus

Android SDK för Linux finns bara för 32-bitarssystem. I Pardus x86_64 löser man det genom att installera några bibliotek och deras beroenden.

pisi it libsdl-32bit zlib-32bit ncurses-32bit

udev-regler för hårdvara

Om man vill testköra sina appar direkt på en Androidenhet gäller det att skapa udev-regler för olika tillverkare. Exakt vilken kod som gäller för respektive tillverkare kan man avläsa med dmesg efter att enheten anslutits eller via listan på denna sida.

För Samsung är det 04e8 på idVendor

nano /etc/udev/rules.d/51-android.rules

Lägg till

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", MODE="0666", GROUP="plugdev"

och avsluta med

chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules